Hỗ trợ trực tuyến

Hồng Vi

0938 604 547 - 028 2253 5296

motor keo teco

Motor điện mini 4 cực Teco

Giá: 5.412.000 VNĐ

motor keo teco

Motor điện 1 pha Teco

Giá: 3.949.000 VNĐ

motor keo teco

Motor điện 3 pha Teco

Giá: 4.804.000 VNĐ

motor keo teco

Mô tơ điện 2 cực Teco

Giá: 4.680.000 VNĐ

motor keo teco

Motor điện Teco 380V - 660V

Giá: 124.419.000 VNĐ

motor keo teco

Motor điện mini Teco

Giá: 141.654.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Hồng Vi

0938 604 547 - 028 2253 5296